Privacy Beleid

Privacy Beleid

 

 Privacy Beleid Laptop Repareren.com

 

Laptop Repareren.com, gevestigd aan Odradastraat 58 5521 CT Eersel Noord Brabant Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

https://laptoprepareren.com Odradastraat 58 5521 CT Eersel Noord Brabant Nederland (+31 0) 853011706

 

Dhr. Kuysten is de Functionaris Gegevensbescherming van ViVa Computers hij is te bereiken via

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Laptop Repareren.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

 

- Adresgegevens

 

- Telefoonnummer

 

- E-mailadres

 

- IP-adres

 

- Locatiegegevens

 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

- Internetbrowser en apparaat type
- Social Media account gegevens

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Laptop Repareren.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling

 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken alsook via de social kanalen

 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

- Laptop Repareren.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

- Laptop Repareren.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Laptop Repareren.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Laptop Repareren.com) tussen zit. Er zijn geen andere geautomatiseerde software om een beeld van u te vormen en hierop ons beleid aan te passen of onze diensten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Laptop Repareren.com bewaart uw persoonsgegevens i.v.m. met de Belastingdienst en om u later van dienst te kunnen zijn. In principe worden de gegevens onbeperkt bewaart maar u heeft de mogelijkheid om deze te wissen. U kunt dit zelf doen door in uw account naar uw profiel te gaan en daar kunt u uw profiel exporteren alsook verwijderen. Het verwijderen gaat alleen op deze site u blijft bewaart in ons financiele boekhouding omdat dit vereist is.

 

Wat betreft eventuele links met andere partijen zoals bijvoorbeeld Facebook is ontkoppelen al voldoende. De externe partijen waar Laptop Repareren.com mee samenwerkt hebben ook uw gegevens en indien u daar ook niet meer geregistreerd wilt staan dan is een bericht aan ons voldoende en we zorgen ervoor.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Laptop Repareren.com deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Laptop Repareren.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Laptop Repareren.com uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

U kunt bij Laptop Repareren.com een account maken en inloggen via Social Media zoals Facebook en Google. U deelt hierbij uw gegevens met hun niet met Laptop Repareren.com. Wij ontlenen geen gegevens van uw profiel en het is alleen bedoelt als een hulpmiddel en eventueel delen van pagina's van Laptop Repareren.com op uw profiel.

 

Laptop Repareren.com gebruikt Tawk.to om contact met u te maken. U kunt op deze manier chatten met Laptop Repareren.com en er word dan ook een verbinding gemaakt via Tawk.to om dit mogelijk te maken en daarbij word alleen uw ip adres verzameld.

 

Indien u bij ons een data backup (KeepItSafe) of recovery (Stellar) afneemt dan gaat u rechtreekse overeenkomsten met hun aan. Alle zaken zoals abonnementen enz. zullen met hun geregeld worden.
Laptop Repareren.com is reseller van Eset en bij hun word de bestelling via de portal gedaan. Eset voldoet aan alle vereisten en zo ook Laptop Repareren.com in dit geval.
Bij alle genoemde bedrijven worden alleen uw NAW gegevens genoteerd en eventuele bankgegevens om de financiele afhandeling mogelijk te maken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Laptop Repareren.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Laptop Repareren.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics Naam: _gid en _ga Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 26 maanden
Cookie: Tawk.to Naam: __tawkuuid en Tawk_57d41270c465436c8ce01844 Functie: contact maken via de website via chat Bewaartijd: 149 dagen
Cookie: Sessie cookie Naam: 3a41daa7befd29a69070f87ade6f1e9c Functie: Web Rankings Bewaartijd: 0 dagen

 

Dit overzicht is gemaakt met de grootst mogelijke zorg maar mocht er toch iets vergeten zijn dan laat het ons weten via

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Laptop Repareren.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Laptop Repareren.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Laptop Repareren.coms neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om voor de hand liggende redenen vertellen we uiteraard niet welke maatregelen we genomen hebben om misbruik te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

 

Als wij besluiten om ons privacybeleid te veranderen dan zullen we die veranderingen op deze pagina en/of onder het actualiseren van de datum van wijziging hieronder weergeven.

 

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 17-07-2018

Related Articles

Over Laptop Repareren.com

Laptop Repareren.com bied U diensten aan zoals computer en laptop reparatie. Tevens bieden wij data recovery en backup aan tegen scherpe prijzen.

Dit doen we tegen een bijna No Cure No Pay garantie (vraag ons naar de voorwaarden)

Zoeken